nemo1112

สมาชิกตั้งแต่ 0000-00-00 00:00:00

Storyboard
592 0 Storyboard
เส้น
473 0 เส้น
เนื้อเรื่อง / โทน ขาวดำ
905 0 เนื้อเรื่อง / โทน ขาวดำ
Storyboard
1311 0 Storyboard
Writer/Story/บท
747 0 Writer/Story/บท
Writer/Story/บท
1032 0 Writer/Story/บท
SETTING
650 0 SETTING
Game
450 0 Game
2D Animation
853 0 2D Animation
ไอเดีย
461 0 ไอเดีย
มทร.ล้านนา เชียงใหม่
445 0 มทร.ล้านนา เชียงใหม่
มทร.ล้านนา เชียงใหม่
411 0 มทร.ล้านนา เชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร 2559
423 0 มหาวิทยาลัยนเรศวร 2559
มทร.ล้านนา เชียงใหม่
415 0 มทร.ล้านนา เชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร 2559
413 0 มหาวิทยาลัยนเรศวร 2559
Game
757 0 Game
Game
497 0 Game
Character Design
716 0 Character Design
Game
512 0 Game
Game
489 0 Game
Game
499 0 Game
animation
566 0 animation
animatic
570 0 animatic
animation
569 0 animation
animation
540 0 animation
animation
561 0 animation
animation
554 0 animation
News & Event
995 0 News & Event
animated
572 0 animated
story board
628 0 story board
composite
540 0 composite
ออก แบบ เลเอาท์
616 0 ออก แบบ เลเอาท์
ลงโทน
613 0 ลงโทน
sket
564 0 sket
reference จากลูกค้า
574 0 reference จากลูกค้า
ใส่ตัวหนังสือ/เอฟเฟค
534 0 ใส่ตัวหนังสือ/เอฟเฟค
ใส่ตัวหนังสือ/เอฟเฟค
531 0 ใส่ตัวหนังสือ/เอฟเฟค
ใส่ตัวหนังสือ/เอฟเฟค
517 0 ใส่ตัวหนังสือ/เอฟเฟค
ลงสี
524 0 ลงสี
ลงสี
527 0 ลงสี
ลงสี
547 0 ลงสี
รองพื้น
678 0 รองพื้น
รองพื้น
625 0 รองพื้น
รองพื้น
655 0 รองพื้น
ตัดเส้นคน
518 0 ตัดเส้นคน
ตัดเส้นคน
550 0 ตัดเส้นคน
ตัดเส้นคน
534 0 ตัดเส้นคน
เส้นดินสอ
555 0 เส้นดินสอ
เส้นดินสอ
578 0 เส้นดินสอ
เส้นดินสอ
569 0 เส้นดินสอ
Writer/Story/บท
552 0 Writer/Story/บท
Writer/Story/บท
587 0 Writer/Story/บท
Writer/Story/บท
555 0 Writer/Story/บท
การลงสี
526 0 การลงสี
การลงสี
590 0 การลงสี
การลงสี
542 0 การลงสี
background design
568 0 background design
background design
566 0 background design
background design
590 0 background design
480 0
Story Board
564 0 Story Board
Story Board
550 0 Story Board
วาด between
546 0 วาด between
วาด between
546 0 วาด between
วาด between
506 0 วาด between
2D Animation
590 0 2D Animation
Art
1035 0 Art
มหาวิทยาลัยนเรศวร
500 0 มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
517 0 มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
515 0 มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
480 0 มหาวิทยาลัยนเรศวร
3D architecture
568 0 3D architecture
3D architecture
640 0 3D architecture
แปลภาษา
1042 0 แปลภาษา
แปลภาษา
599 0 แปลภาษา
แปลภาษา
600 0 แปลภาษา
Art
694 0 Art
Art
600 0 Art
Art
653 0 Art
Art
609 0 Art
Art
560 0 Art
Art
547 0 Art
Art
523 0 Art
Art
530 0 Art
Art
526 0 Art
Art
532 0 Art
Art
504 0 Art
Art
491 0 Art
แปลภาษา
663 0 แปลภาษา
แปลภาษา
699 0 แปลภาษา
แปลภาษา
595 0 แปลภาษา
Appication
598 0 Appication
3D architecture
532 0 3D architecture
Game
526 0 Game
Character Design
606 0 Character Design
Character Design
554 0 Character Design
Character Design
530 0 Character Design
Character Design
508 0 Character Design
Character Design
465 0 Character Design
Character Design
500 0 Character Design
Character Design
486 0 Character Design
Character Design
808 0 Character Design
Character Design
489 0 Character Design
Character Design
573 0 Character Design
web design
939 0 web design
web design
586 0 web design
web design
574 0 web design
web design
602 0 web design
web design
564 0 web design
web design
594 0 web design
web design
541 0 web design
Photograph
593 0 Photograph
Photograph
610 0 Photograph
Photograph
586 0 Photograph
Photograph
586 0 Photograph
Photograph
550 0 Photograph
Photograph
559 0 Photograph
Photograph
590 0 Photograph
Photograph
575 0 Photograph
Photograph
558 0 Photograph
2D
618 0 2D
Infographic
694 0 Infographic
นิยาย
955 0 นิยาย
นิยาย
581 0 นิยาย
2D Animation
485 0 2D Animation
3D model
1440 0 3D model
3D model
609 0 3D model
3D model
619 0 3D model
ZBrush
613 0 ZBrush
ZBrush
572 0 ZBrush
ZBrush
583 0 ZBrush
3D model
611 0 3D model
3D model
604 2 3D model
3D model
549 0 3D model
3D model
524 0 3D model
3D animation
756 0 3D animation
web design
584 0 web design
web design
541 0 web design
Photograph
559 0 Photograph
Photograph
476 0 Photograph
Advertise
511 1 Advertise
E-leaning
590 1 E-leaning
Toy
580 0 Toy
Graphic Design
566 0 Graphic Design
Graphic Design
502 0 Graphic Design
Graphic Design
535 0 Graphic Design
Product desigh
567 0 Product desigh
Product desigh
553 0 Product desigh
Product desigh
572 0 Product desigh
Product desigh
548 0 Product desigh
Story Board
521 0 Story Board
Story Board
594 0 Story Board
Story Board
733 0 Story Board
Story Board
518 0 Story Board
Story Board
484 0 Story Board
Story Board
505 0 Story Board
Story Board
926 0 Story Board
Game
454 0 Game
CG Painting
506 0 CG Painting
CG Painting
518 0 CG Painting
CG Painting
505 0 CG Painting
525 0
CG Painting
511 0 CG Painting
CG Painting
545 0 CG Painting
CG Painting
543 0 CG Painting
3D animation
558 0 3D animation
2D Animation
539 0 2D Animation
3D architecture
625 0 3D architecture
3D architecture
485 1 3D architecture
3D model
578 0 3D model
3D model
499 1 3D model
Maya
734 0 Maya
CG Painting
716 0 CG Painting