nemo1112

สมาชิกตั้งแต่ 0000-00-00 00:00:00

Storyboard
634 0 Storyboard
เส้น
510 0 เส้น
เนื้อเรื่อง / โทน ขาวดำ
951 0 เนื้อเรื่อง / โทน ขาวดำ
Storyboard
1344 0 Storyboard
Writer/Story/บท
775 0 Writer/Story/บท
Writer/Story/บท
1064 0 Writer/Story/บท
SETTING
695 0 SETTING
Game
486 0 Game
2D Animation
893 0 2D Animation
ไอเดีย
494 0 ไอเดีย
มทร.ล้านนา เชียงใหม่
476 0 มทร.ล้านนา เชียงใหม่
มทร.ล้านนา เชียงใหม่
444 0 มทร.ล้านนา เชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร 2559
450 0 มหาวิทยาลัยนเรศวร 2559
มทร.ล้านนา เชียงใหม่
445 0 มทร.ล้านนา เชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร 2559
445 0 มหาวิทยาลัยนเรศวร 2559
Game
802 0 Game
Game
533 0 Game
Character Design
761 0 Character Design
Game
549 0 Game
Game
519 0 Game
Game
531 0 Game
animation
603 0 animation
animatic
603 0 animatic
animation
608 0 animation
animation
569 0 animation
animation
593 0 animation
animation
585 0 animation
News & Event
1048 0 News & Event
animated
600 0 animated
story board
664 0 story board
composite
568 0 composite
ออก แบบ เลเอาท์
644 0 ออก แบบ เลเอาท์
ลงโทน
645 0 ลงโทน
sket
594 0 sket
reference จากลูกค้า
606 0 reference จากลูกค้า
ใส่ตัวหนังสือ/เอฟเฟค
562 0 ใส่ตัวหนังสือ/เอฟเฟค
ใส่ตัวหนังสือ/เอฟเฟค
554 0 ใส่ตัวหนังสือ/เอฟเฟค
ใส่ตัวหนังสือ/เอฟเฟค
543 0 ใส่ตัวหนังสือ/เอฟเฟค
ลงสี
550 0 ลงสี
ลงสี
551 0 ลงสี
ลงสี
575 0 ลงสี
รองพื้น
707 0 รองพื้น
รองพื้น
653 0 รองพื้น
รองพื้น
681 0 รองพื้น
ตัดเส้นคน
545 0 ตัดเส้นคน
ตัดเส้นคน
577 0 ตัดเส้นคน
ตัดเส้นคน
562 0 ตัดเส้นคน
เส้นดินสอ
582 0 เส้นดินสอ
เส้นดินสอ
605 0 เส้นดินสอ
เส้นดินสอ
594 0 เส้นดินสอ
Writer/Story/บท
576 0 Writer/Story/บท
Writer/Story/บท
616 0 Writer/Story/บท
Writer/Story/บท
588 0 Writer/Story/บท
การลงสี
552 0 การลงสี
การลงสี
617 0 การลงสี
การลงสี
570 0 การลงสี
background design
599 0 background design
background design
592 0 background design
background design
616 0 background design
501 0
Story Board
588 0 Story Board
Story Board
579 0 Story Board
วาด between
569 0 วาด between
วาด between
571 0 วาด between
วาด between
533 0 วาด between
2D Animation
614 0 2D Animation
Art
1071 0 Art
มหาวิทยาลัยนเรศวร
524 0 มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
550 0 มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
545 0 มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
506 0 มหาวิทยาลัยนเรศวร
3D architecture
594 0 3D architecture
3D architecture
669 0 3D architecture
แปลภาษา
1115 0 แปลภาษา
แปลภาษา
626 0 แปลภาษา
แปลภาษา
627 0 แปลภาษา
Art
725 0 Art
Art
628 0 Art
Art
680 0 Art
Art
637 0 Art
Art
592 0 Art
Art
580 0 Art
Art
550 0 Art
Art
556 0 Art
Art
555 0 Art
Art
557 0 Art
Art
527 0 Art
Art
519 0 Art
แปลภาษา
699 0 แปลภาษา
แปลภาษา
747 0 แปลภาษา
แปลภาษา
625 0 แปลภาษา
Appication
626 0 Appication
3D architecture
560 0 3D architecture
Game
552 0 Game
Character Design
631 0 Character Design
Character Design
584 0 Character Design
Character Design
560 0 Character Design
Character Design
534 0 Character Design
Character Design
489 0 Character Design
Character Design
521 0 Character Design
Character Design
513 0 Character Design
Character Design
836 0 Character Design
Character Design
517 0 Character Design
Character Design
611 0 Character Design
web design
984 0 web design
web design
613 0 web design
web design
600 0 web design
web design
629 0 web design
web design
594 0 web design
web design
628 0 web design
web design
568 0 web design
Photograph
624 0 Photograph
Photograph
635 0 Photograph
Photograph
614 0 Photograph
Photograph
613 0 Photograph
Photograph
575 0 Photograph
Photograph
586 0 Photograph
Photograph
617 0 Photograph
Photograph
600 0 Photograph
Photograph
585 0 Photograph
2D
656 0 2D
Infographic
734 0 Infographic
นิยาย
996 0 นิยาย
นิยาย
609 0 นิยาย
2D Animation
509 0 2D Animation
3D model
1495 0 3D model
3D model
636 0 3D model
3D model
651 0 3D model
ZBrush
652 0 ZBrush
ZBrush
608 0 ZBrush
ZBrush
619 0 ZBrush
3D model
638 0 3D model
3D model
633 2 3D model
3D model
576 0 3D model
3D model
550 0 3D model
3D animation
785 0 3D animation
web design
613 0 web design
web design
566 0 web design
Photograph
582 0 Photograph
Photograph
502 0 Photograph
Advertise
543 1 Advertise
E-leaning
626 1 E-leaning
Toy
607 0 Toy
Graphic Design
594 0 Graphic Design
Graphic Design
531 0 Graphic Design
Graphic Design
563 0 Graphic Design
Product desigh
596 0 Product desigh
Product desigh
577 0 Product desigh
Product desigh
601 0 Product desigh
Product desigh
576 0 Product desigh
Story Board
548 0 Story Board
Story Board
627 0 Story Board
Story Board
764 0 Story Board
Story Board
557 0 Story Board
Story Board
516 0 Story Board
Story Board
535 0 Story Board
Story Board
961 0 Story Board
Game
474 0 Game
CG Painting
527 0 CG Painting
CG Painting
540 0 CG Painting
CG Painting
526 0 CG Painting
546 0
CG Painting
531 0 CG Painting
CG Painting
564 0 CG Painting
CG Painting
564 0 CG Painting
3D animation
580 0 3D animation
2D Animation
561 0 2D Animation
3D architecture
648 0 3D architecture
3D architecture
504 1 3D architecture
3D model
603 0 3D model
3D model
519 1 3D model
Maya
772 0 Maya
CG Painting
761 0 CG Painting