ออกแบบฉาก
1102 1 ออกแบบฉาก
ขึ้นโมเดล
1363 0 ขึ้นโมเดล
จัดแสง
1146 0 จัดแสง
ขึ้นโมเดล
1540 0 ขึ้นโมเดล
ตารางการทำงาน
1338 0 ตารางการทำงาน
ใส่เทกเจอร์
1696 0 ใส่เทกเจอร์
ขึ้นโมเดล
1167 0 ขึ้นโมเดล