ออกแบบฉาก
1200 1 ออกแบบฉาก
ขึ้นโมเดล
1451 0 ขึ้นโมเดล
จัดแสง
1236 0 จัดแสง
ขึ้นโมเดล
1635 0 ขึ้นโมเดล
ตารางการทำงาน
1417 0 ตารางการทำงาน
ใส่เทกเจอร์
1784 0 ใส่เทกเจอร์
ขึ้นโมเดล
1252 0 ขึ้นโมเดล