ออกแบบฉาก
1376 1 ออกแบบฉาก
ขึ้นโมเดล
1627 0 ขึ้นโมเดล
จัดแสง
1398 0 จัดแสง
ขึ้นโมเดล
1809 0 ขึ้นโมเดล
ตารางการทำงาน
1572 0 ตารางการทำงาน
ใส่เทกเจอร์
1946 0 ใส่เทกเจอร์
ขึ้นโมเดล
1415 0 ขึ้นโมเดล