ไอเดีย
1121 0 ไอเดีย
animation
1174 0 animation
animatic
1201 0 animatic
animation
1228 0 animation
animation
1100 0 animation
animation
1167 0 animation
animation
1146 0 animation
วางเลย์เอา
1277 0 วางเลย์เอา
ขึ้นโมเดล
1430 0 ขึ้นโมเดล
ออกแบบตัวละคร
1729 0 ออกแบบตัวละคร