nemo1112

สมาชิกตั้งแต่ 0000-00-00 00:00:00

Storyboard
925 0 Storyboard
เส้น
819 0 เส้น
เนื้อเรื่อง / โทน ขาวดำ
1559 0 เนื้อเรื่อง / โทน ขาวดำ
Storyboard
1655 0 Storyboard
Writer/Story/บท
1038 0 Writer/Story/บท
Writer/Story/บท
1436 0 Writer/Story/บท
SETTING
1482 0 SETTING
Game
745 0 Game
2D Animation
1258 0 2D Animation
ไอเดีย
776 0 ไอเดีย
มทร.ล้านนา เชียงใหม่
824 0 มทร.ล้านนา เชียงใหม่
มทร.ล้านนา เชียงใหม่
697 0 มทร.ล้านนา เชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร 2559
697 0 มหาวิทยาลัยนเรศวร 2559
มทร.ล้านนา เชียงใหม่
703 0 มทร.ล้านนา เชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร 2559
687 0 มหาวิทยาลัยนเรศวร 2559
Game
1182 0 Game
Game
835 0 Game
Character Design
1115 0 Character Design
Game
819 0 Game
Game
809 0 Game
Game
810 0 Game
animation
853 0 animation
animatic
884 0 animatic
animation
871 0 animation
animation
796 0 animation
animation
834 0 animation
animation
839 0 animation
News & Event
1425 0 News & Event
animated
803 0 animated
story board
1055 0 story board
composite
796 0 composite
ออก แบบ เลเอาท์
893 0 ออก แบบ เลเอาท์
ลงโทน
1003 0 ลงโทน
sket
801 0 sket
reference จากลูกค้า
816 0 reference จากลูกค้า
ใส่ตัวหนังสือ/เอฟเฟค
783 0 ใส่ตัวหนังสือ/เอฟเฟค
ใส่ตัวหนังสือ/เอฟเฟค
761 0 ใส่ตัวหนังสือ/เอฟเฟค
ใส่ตัวหนังสือ/เอฟเฟค
729 0 ใส่ตัวหนังสือ/เอฟเฟค
ลงสี
797 0 ลงสี
ลงสี
769 0 ลงสี
ลงสี
874 0 ลงสี
รองพื้น
921 0 รองพื้น
รองพื้น
856 0 รองพื้น
รองพื้น
890 0 รองพื้น
ตัดเส้นคน
768 0 ตัดเส้นคน
ตัดเส้นคน
801 0 ตัดเส้นคน
ตัดเส้นคน
759 0 ตัดเส้นคน
เส้นดินสอ
885 0 เส้นดินสอ
เส้นดินสอ
808 0 เส้นดินสอ
เส้นดินสอ
852 0 เส้นดินสอ
Writer/Story/บท
813 0 Writer/Story/บท
Writer/Story/บท
852 0 Writer/Story/บท
Writer/Story/บท
790 0 Writer/Story/บท
การลงสี
789 0 การลงสี
การลงสี
832 0 การลงสี
การลงสี
772 0 การลงสี
background design
811 0 background design
background design
791 0 background design
background design
903 0 background design
670 0
Story Board
790 0 Story Board
Story Board
780 0 Story Board
วาด between
786 0 วาด between
วาด between
829 0 วาด between
วาด between
759 0 วาด between
2D Animation
856 0 2D Animation
Art
1420 0 Art
มหาวิทยาลัยนเรศวร
729 0 มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
834 0 มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
798 0 มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
712 0 มหาวิทยาลัยนเรศวร
3D architecture
823 0 3D architecture
3D architecture
908 0 3D architecture
แปลภาษา
1542 0 แปลภาษา
แปลภาษา
884 0 แปลภาษา
แปลภาษา
968 0 แปลภาษา
Art
961 0 Art
Art
870 0 Art
Art
944 0 Art
Art
873 0 Art
Art
819 0 Art
Art
890 0 Art
Art
800 0 Art
Art
775 0 Art
Art
753 0 Art
Art
777 0 Art
Art
752 0 Art
Art
734 0 Art
แปลภาษา
1088 0 แปลภาษา
แปลภาษา
1225 0 แปลภาษา
แปลภาษา
920 0 แปลภาษา
Appication
874 0 Appication
3D architecture
774 0 3D architecture
Game
801 0 Game
Character Design
854 0 Character Design
Character Design
806 0 Character Design
Character Design
837 0 Character Design
Character Design
756 0 Character Design
Character Design
700 0 Character Design
Character Design
764 0 Character Design
Character Design
747 0 Character Design
Character Design
1096 0 Character Design
Character Design
747 0 Character Design
Character Design
975 0 Character Design
web design
1275 0 web design
web design
845 0 web design
web design
838 0 web design
web design
857 0 web design
web design
810 0 web design
web design
864 0 web design
web design
811 0 web design
Photograph
908 0 Photograph
Photograph
890 0 Photograph
Photograph
845 0 Photograph
Photograph
825 0 Photograph
Photograph
805 0 Photograph
Photograph
786 0 Photograph
Photograph
847 0 Photograph
Photograph
815 0 Photograph
Photograph
808 0 Photograph
2D
1096 0 2D
Infographic
1066 0 Infographic
นิยาย
1283 0 นิยาย
นิยาย
861 0 นิยาย
2D Animation
720 0 2D Animation
3D model
1896 0 3D model
3D model
893 0 3D model
3D model
924 0 3D model
ZBrush
937 0 ZBrush
ZBrush
877 0 ZBrush
ZBrush
890 0 ZBrush
3D model
908 0 3D model
3D model
872 2 3D model
3D model
801 0 3D model
3D model
780 0 3D model
3D animation
1033 0 3D animation
web design
849 0 web design
web design
764 0 web design
Photograph
824 0 Photograph
Photograph
695 0 Photograph
Advertise
788 1 Advertise
E-leaning
1187 1 E-leaning
Toy
836 0 Toy
Graphic Design
834 0 Graphic Design
Graphic Design
758 0 Graphic Design
Graphic Design
798 0 Graphic Design
Product desigh
806 0 Product desigh
Product desigh
805 0 Product desigh
Product desigh
848 0 Product desigh
Product desigh
790 0 Product desigh
Story Board
798 0 Story Board
Story Board
924 0 Story Board
Story Board
1113 0 Story Board
Story Board
974 0 Story Board
Story Board
729 0 Story Board
Story Board
746 0 Story Board
Story Board
1328 0 Story Board
Game
693 0 Game
CG Painting
755 0 CG Painting
CG Painting
744 0 CG Painting
CG Painting
723 0 CG Painting
705 0
CG Painting
729 0 CG Painting
CG Painting
780 0 CG Painting
CG Painting
762 0 CG Painting
3D animation
773 0 3D animation
2D Animation
771 0 2D Animation
3D architecture
929 0 3D architecture
3D architecture
718 1 3D architecture
3D model
881 0 3D model
3D model
753 1 3D model
Maya
1018 0 Maya
CG Painting
1071 0 CG Painting