นักรบต่างมิติ

Delta หน่วยรบระยะประชิดจากต่างมิติเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูง