มอนมอนคุง

ปิศาจลูกชิ้นที่อาศัยอยู่ในชามก๋วยเตี๋ยว มักอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม4-5 ลูก