นักรบต่างมิติ

เธอสามารถแปลงร่างเป็นมังกรได้ เกราะของเธอคือชิ้นส่วนหนังร่างมังกรของเธอเอง