meteorer

เป็นสิ่งมีชีวิตอาศัยเกาะอยู่ตามพื้นผิวของดาวต่างๆ บ้างก็รอยอยู่ในอวกาศ ในตัวมันมีพลังงานแม็กม่า พร้อมพรุ่งชน