มหาวิทยาลัยรังสิต
1205 0 มหาวิทยาลัยรังสิต
อาชีวะศึกษาเชียงใหม่
1292 0 อาชีวะศึกษาเชียงใหม่
มทร.ล้านนา เชียงใหม่
1189 1 มทร.ล้านนา เชียงใหม่
มทร.ล้านนา เชียงใหม่
1147 0 มทร.ล้านนา เชียงใหม่
มทร.ล้านนา เชียงใหม่
1216 0 มทร.ล้านนา เชียงใหม่
อาชีวะศึกษาเชียงใหม่
1966 0 อาชีวะศึกษาเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร 2559
1076 0 มหาวิทยาลัยนเรศวร 2559
มหาวิทยาลัยนเรศวร
1170 0 มหาวิทยาลัยนเรศวร
มทร.ล้านนา เชียงใหม่
1284 0 มทร.ล้านนา เชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
1151 0 มหาวิทยาลัยนเรศวร
อาชีวะศึกษาเชียงใหม่
1479 0 อาชีวะศึกษาเชียงใหม่
มทร.ล้านนา เชียงใหม่
1304 0 มทร.ล้านนา เชียงใหม่