มหาวิทยาลัยนเรศวร 2559
1259 0 มหาวิทยาลัยนเรศวร 2559
มทร.ล้านนา เชียงใหม่
1492 0 มทร.ล้านนา เชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร 2559
1194 0 มหาวิทยาลัยนเรศวร 2559
มหาวิทยาลัยนเรศวร
1288 0 มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร 2559
1221 0 มหาวิทยาลัยนเรศวร 2559
มทร.ล้านนา เชียงใหม่
1308 0 มทร.ล้านนา เชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร 2559
1311 0 มหาวิทยาลัยนเรศวร 2559
มหาวิทยาลัยนเรศวร 2559
1077 0 มหาวิทยาลัยนเรศวร 2559
มทร.ล้านนา เชียงใหม่
1362 0 มทร.ล้านนา เชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร 2559
1104 0 มหาวิทยาลัยนเรศวร 2559
มหาวิทยาลัยนเรศวร 2559
1218 0 มหาวิทยาลัยนเรศวร 2559
มหาวิทยาลัยนเรศวร
1165 0 มหาวิทยาลัยนเรศวร