มทร.ล้านนา เชียงใหม่
1200 2 มทร.ล้านนา เชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร 2559
1205 0 มหาวิทยาลัยนเรศวร 2559
มทร.ล้านนา เชียงใหม่
1150 1 มทร.ล้านนา เชียงใหม่
มทร.ล้านนา เชียงใหม่
1208 0 มทร.ล้านนา เชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร 2559
1151 0 มหาวิทยาลัยนเรศวร 2559
มหาวิทยาลัยนเรศวร 2559
1290 0 มหาวิทยาลัยนเรศวร 2559
มหาวิทยาลัยนเรศวร 2559
1522 0 มหาวิทยาลัยนเรศวร 2559
มหาวิทยาลัยนเรศวร 2559
1228 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร 2559
มทร.ล้านนา เชียงใหม่
1405 0 มทร.ล้านนา เชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร 2559
1151 0 มหาวิทยาลัยนเรศวร 2559
มทร.ล้านนา เชียงใหม่
1259 0 มทร.ล้านนา เชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
1219 0 มหาวิทยาลัยนเรศวร